Un nepalès inicia el repte de fer els 14 vuit mils en només set mesos

20/03/2019

Nirmal Purja vol batre rècords històrics amb tots els mitjans al seu abast

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5146/nepales/inicia/repte/fer/14/vuit/mils/nomes/set/mesos