Un de cada deu rescats de muntanya a Catalunya es fa a Montserrat

20/03/2019

La falta de previsió per part dels excursionistes i l'orografia del massís són les principals causes

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5150/cada/deu/rescats/muntanya/catalunya/es/fa/montserrat