La passarel·la de Mont-rebei reobre després de quatre mesos

01/04/2019

Ha estat tancada per motius de seguretat i com a conseqüència dels danys causats per l’ús inadequat que en feien alguns usuaris

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5177/passarella/mont-rebei/reobre/despres/quatre/mesos