L'eruga del boix es desperta de la hibernació a Osona

01/04/2019

L'espècie d'origen asiàtic afecta sobretot els boscos de l'Espai Guilleries-Savassona

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5180/eruga/boix/es/desperta/hibernacio/osona