Arriba la pluja i torna el fred

01/04/2019

El cap de setmana donarà pas a un canvi de temps que trencarà amb la llarga ratxa seca

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5176/arriba/pluja/torna/fred