Llicència 2021

NOTA IMPORTANT!

Els Carnets Federatius (llicència) es tramitaran cada 15 dies sent el primer i el quinzé de cada mes.