Quotes de soci/sòcia 2021

ADULT: 20€
MENORS DE 21 ANYS: 15€

Per les quotes que inclouen més d'una persona, cal donar un únic número de compte

A aquests preus cal afegir el preu de la llicència federativa en la modalitat que es desitgi.