ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

15/01/2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES

La Junta Directiva del Centre Excursionista de Lloret de Mar, convoca a tots els socis i sòcies a l’assemblea general ordinària que es celebrarà el proper dia 3 de febrer de 2017 a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria, al local del Centre Excursionista situat al carrer Joan Fuster i Ortells, 14 (Centre Cívic del Rieral), i amb el següent ordre del dia:

  • -  Memòria de les activitats realitzades.

  • -  Liquidació de l’exercici vençut.

  • -  Ratificació de la Junta Directiva.

  • -  Pressupost per a l’exercici econòmic següent i aprovació de les quotes de socis.

  • -  Projectes per a l’any 2017.

  • -  Torn obert de paraules.

L’assemblea general ordinària és aquella que obligatòriament s’ha de celebrar un cop l’any per a tractar, com a mínim, les activitats realitzades i l’aprovació dels pressupostos econòmics.

Es recorda que només tenen dret a veu i a vot els socis majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

Els socis que ho desitgin poden presentar les propostes que considerin oportunes, sempre que tinguin el suport del 5 per cent dels socis del Centre. Les propostes es poden fer arribar al Centre Excursionista de Lloret de Mar mitjançant correu electrònic abans del dia de la mateixa assemblea.

Es prega l’assistència de tothom per fer més enriquidora l’assemblea. Molt cordialment,

La Presidenta,

 

 

 

MARTA PUJOL i BERTRAN
Lloret de Mar, 11 de gener de 2017

C/ Joan Fuster i Ortells, 14 (Centre Cívic del Rieral) 17310 Lloret de Mar.
e-mail: info@celloret.cat. Web: www.celloret.cat